PRIVEZNICE OD ČELIČNE UŽADI

Priveznice izrađene od čelične užadi su namijenjene za privezivanje, vuču i prijenos tereta kao krajnji element bilo kojeg transportnog sredstva.

Priveznica (braga) se najčesšće sastoji od: čeličnog užeta, stezaljke za uprešavanje (kleme), uške (radanče), ovjesnog elementa i međuelementa (alka), kuke, škopca. Svi elementi koji se ugrađuju na priveznicu moraju biti usklađeni s obzirom na vrijednosti koje odgovaraju nosivosti pojedinih priveznica.

Tip priveznice, ograničenja radnog tereta, proizvodnja i montaža priveznica su određeni HRVATSKOM NORMOM ISO 7531 koja je preuzeta u potpunosti od važećeg medunarođnog standarda ISO 7531 : 1987.

OSNOVNI ELEMENTI PRIVEZNICE

[table caption=”” th=”false” width=”100%” colwidth=”50%|50%” colalign=”left|left”]
 Čelično uže, izrađeno prema HRN ISO 2408 ili drugim odgovarajućim standardima
Stezaljka za uprešavanje, izrađeno prema HRN EN 13411-3 ili drugim odgovarajućim standardima
Uška , izrađeno prema HRN EN 13411-1 ili drugim odgovarajućim standardima
Ovjesni element i međuelement, izrađeno prema HRN EN 1677 ili drugim odgovarajućim standardima
Kuka, izrađeno prema HRN EN 1677 ili drugim odgovarajućim standardima
Škopac, izrađeno prema HRN DIN 82101 ili drugim odgovarajućim standardima
Ostala oprema prema zahtjevu naručitelja.[attr colspan=”2″]
[/table]

DULJINA PRIVEZNICE

Teoretska duljina jednostruke priveznice je duljina izmedu mjesta hvatanja (unutarnja stijenka hvatista) svakog kraja bilo da se radi o omci ili dodatnim elementima, ovisno o potrebi. Dozvoljeno odstupanje ne smije prije6i +/- 2 puta dijametra uzeta ili +/- 0,5 % zeljene duljine. Duljina se mjeri bez tereta. Minimalna duljina omce (h) ne smije biti manja od 10 promjera uzeta.

TIPOVI PRIVEZNICA
OZNACAVANJE PRIVEZNICA

Kod označavanja priveznice u narudžbi mora se navesti način izvedbe oba kraja priveznice ili kraka kod višestrukih priveznica. Za kvalitetno označavanje koristiti slijedeće oznake:

TIP:
– jednostruke priveznice 1K
– dvostruke priveznice 2K
– trostruke priveznice 3K
– cetverostruke priveznice 4K
– beskonacne priveznice 0

VRSTA UŽETA:
– golo uze g
– pocincano uze p
ako se ne naglasi drukcije uvijek se rade priveznice od pocincanog celicno uieta

OBLICI KRAJEVA:
– presano AIMg stazaljkom (klemom) PR
– presana AlMg klemom s uskom PRU

ELEMENTI:
– ovjesni element i donji element A
– ovjesni element s meduelementima A
– kuka K
– skopac

DIMENZIJA:
– promjer uzeta d (mm)
– duzina priveznice L (m)

Primjeri oznacavanja:
OZNAKA: 4K – PR – U – A I PR – U – K – 20 X 3
cetverostruka priveznica (4) od pocincane uzadi (p) nazivnog promjera d=20mm, duzine
L=3m sa ovjesnim i meduelementom (A) na krakovima upresana uska s kukom.

OZNACAVANJE PRIVEZNICA

Oznacavanje priveznica obuhvaca:
– identificirajucu oznaku prizvodaca priveznice
– brojeve i/ili slova koji identificiraju priveznicu s certifikatom (odreduju tip priveznice)
– ogranicenje radnog tereta (WLL)
– za visestruke priveznice potrebno je istaknuti ogranicenje radnog tereta s obzirom na kut koristenja krakova priveznice

KRITERIJI UPOTREBE

Priveznica je neupotrebljiva u slijedecim slucajevima:
kod puknuca zica i to:
– 4 zice na duzini od 3 d (promjera uzeta)
– 6 zice na duzini od 6 d (promjera uzeta)
– 16 zice na duzini od 30 d (promjera uzeta)
kod prijeloma nekog struka
kod deformacije uzeta gnjecenjem
kod deformacije nastale losim rukovanjem uzetom kod ostecenja uzeta korozijom
kod jakih ostecenja zica habanjem
kod drugih slicnih ostecenja uzeta ili drugih elemenata

Raspon temperature za celicnu priveznicu s Al – stezaljkom:
60° – 1 0°

DOZVOLJENA NOSIVOST WLL

Ograničenje radnog tereta za čelične priveznice WLL

a – kut izmedu oprecnih krakova; y – kut u odnosu na vertikalu

Kut vertikale y ne smije biti iznad 60°. Kut izmedu suprotnih krakova a ne smije biti iznad 120°. Ogranicenje radnog tereta svake kuke mora biti barem jednaka kraku za koji je pricvrscena.

Ogranicenje radnog tereta glavnog ovijesnog elementa mora biti barem jednako ogranicenju priveznice. Ovijesni element i meduelementi su napravljeni da izdrze teret na priveznici samo u okviru kuta koji je naznacen. Koeficijenti i vrijendosti WLL prikazane u tablici su ispravne samo ako je teret ravnomjerno rasporeden izmedu svih krakova.