LANČANE PRIVEZNICE

Lancane priveznice su namijenjene za vucu i prijenos tereta kao krajnji element bilo kojeg transportnog sredstva.

Lancana priveznica je sastavljena od ovijesnog elementa te ovijesnih meduelemenata (kod trostrukih i cetverostrukih priveznica), spojnog elementa, lanca Klase 8 i razlicitih vrsta kuka koji se ovisno o izvedbi spajaju direktno ili preko spojnog elementa. Kod sastavljanja priveznice mora se voditi racuna da svi elementi budu uskladeni s obzirom na ogranicenje radnog tereta.

Lancane priveznice, lanac i pribor koji se koristi kod sastavljanja priveznica su odredeni HAVATSKlM NOAMAMA HAN EN 818 : 2001 i HAN EN 1677 : 2001 koje su u potpunosti preuzete iz Medunarodnog standarda EN 818 i EN 1677.

Tablica 1. - Ogranicenje radnog tereta za priveznice prema HAN EN 818 - 4

Kao sto je vidljivo iz Tablice 1 ogranicenje radnog tereta za visestruke priveznice je odredeno kutom kraka priveznice u odnosu na vertikalu. lz tablice je vidljivo da taj kut ne smije biti veci od 60°.

Svaka sastavljena priveznica mora biti oznacena na nacin da ju se moze trajno identificirati. ldentifikacijska oznaka mora sadrzavati:
– znak i naziv proizvodaca
– brojeve radnog tereta (WLL)
– za visestruke priveznice potrebno je istaknuti ogranicenje radnog tereta s obzirom na kut koristenja krakova priveznice

INFORMACIJE O KORISTENJU I ODRZAVANJU LANCANE PRIVEZNICE

DA

1. Obavezno provjeriti stanje priveznice prije upotrebe.
2. Provjeriti da karike lanca nisu uvrnute.
3. Provjeriti da se teret nalazi u centru.

NE

1. Nije dozvoljeno popravljanje i zavarivanje ostecenih dijelova lanca i pribora.
2. Nije dozvoljeno opterecenje priveznice iznad dozvoljenih ogranicenja tereta,
3. Nije dozvoljen radni kut medu krakovima priveznice iznad 120°.
4. Ne tresti teret.
5. Nije dozvoljeno kracenje lanca kidanjem.
6. Nije dozvoljeno bojanje i galvaniziranje lanca.
7. Nije dozvoljena upotreba lanca u bazenima s kemijskim otopinama i kiselinama.
8. Nije dozvoljeno podvrgavanje termickim obradama.
9. Nije dozvoljena upotreba priveznica izvan temperaturnog raspona -40C do +200°C.

PRIVEZNICA SE MORA ZAMIJENITI:

1. Kad su hvatista karika lanca smanjena za 20%.
2. Kad duzina priveznice dostigne uvecanje od
5% u odnosu na pocetnu.
3. Kad oznake identifikacije nisu uocljive.
4. Kad se pribor priveznice vidljivo deformirao.

% odstupanja WLL s obzirom na porast temperature:
100%
-40C
90%
200C
75%
300C
TIPOVI LANCANIH PRIVEZNICA
Jednostruke priveznice
LB - 1
Dvostruke priveznice
LB - 2
Trostruke priveznice
LB - 3
Četverostruke priveznice
LB - 4