Podaci o projektu

Tvrka TIMEK d.o.o. započela je u listopadu 2017. godine provedbu projekta„Ulaganje u proizvodnu tehnologiju s ciljem diverzifikacije ponude i povećanja proizvodnje tvrtke TIMEK d.o.o.“ (KK.03.2.1.06.0569) u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., za koji su odobrena bespovratna sredstva putem natječaja E-impuls (KK.03.2.1.06.) iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Kratki opis projekta: Projektom će se omogućiti diverzifikacija proizvodnje uvođenjem novih proizvoda i usluga izrade metalnih dijelova za nautički sektor prema zahtjevima kupca te steći potpuna kontrola nad proizvodnim procesom i kvalitetom proizvoda. Povećanje proizvodnje te moderniji pristup proizvodnji i pružanju usluge donijet će poboljšanje konkurentnosti, očuvanje radnih mjesta te otvaranje novog radnog mjesta.
Tvrtka će na ovaj način proširiti djelatnosti pružanjem usluga kroz novu tržišnu nišu s jako visokim potencijalom i potražnjom (nautički sektor) te će se nuditi usluge proizvodnje i direktne montaže priveznica na terenu.
Projektnim elementima predviđena je nabava prijenosnih strojeva i alata za obradu metala (opremanje mobilnog tima) te izrada promotivnih materijala i postavljanje pločica na strojeve u sklopu elementa promidžba i vidljivost.

Opći cilj projekta: Doprinijeti razvoju konkurentnosti mikro i malih poduzeća, novih kompetencija i stvaranju novih radnih mjesta u sektoru proizvodnje, povećati konkurentnost tvrtke na postojećim i potencijalnim ciljnim tržištima.

Specifični ciljevi projekta: Diversifikacija proizvodnje i povećanje prihoda uvođenjem obrade metala i izrade gotovih proizvoda na terenu prema zahtjevima klijenata.

Očekivani rezultati: Nabavljeni pokretni hidraulični i akumulatorski prijenosni alati i prese za savijanje, kidanje i obradu metala za potrebe izrade gotovih elemenata prema potrebama i mjerama klijenata;javnost, klijenti i partneri obaviješteni o provedenom projektu i kapacitetima tvrtke.

Ukupna vrijednost projekta: 345.000,00 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 293.000,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 01.10.2017. – 01.04.2018.

Kontakt osoba za više informacija: Mihovil Trumbić, e-mail: timek@st.t-com.hr, broj telefona:+385981802098

Više informacija o strukturnim fondovima i Operativnom programu konkurentnost i kohezija 2014.-2020. dostupno na: http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

Sadržaj Internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Timek d.o.o .